Wednesday, November 21, 2012

കരച്ചിലും ചിരിയും


കരച്ചിലും ചിരിയും

കാളത്തോലു മുറുക്കി കോലാൽ ചെണ്ട-
പ്പുറത്തടിക്കുമ്പോൾ
കേൾപ്പതു നാദപ്പെരുമഴയല്ലാ
രോദനമാണല്ലോ
കഴുത്തറുത്തു മുറിക്കെയുറക്കെ
കരഞ്ഞതാണല്ലോ
മുഖത്തു പൂശിമിനുക്കിയ ഫേസ്ക്രീം
തുടുപ്പു കാണുമ്പോൾ
അപൂർണ്ണഗർഭം കലക്കി ചേതന
യൊടുക്കിനീരൂറ്റി
അരച്ചു ചേർത്തൊരു മനുഷ്യഭ്രൂണം
ചിരിച്ചതായ് കാണ്മൂ

No comments: