Wednesday, May 18, 2011

ഇനി

ഇനിയെന്റെ
ദംഷ്ട്രകളൊളിപ്പിച്ചുവെക്കണം
ചുവന്ന കണ്ണുകളല്പം തണുക്കണം
കരാളരൂപത്തിലഴകുചാലിക്കണം
ശബ്ദം നേർപ്പിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം
പാപങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞീടണം
എനിക്കൊരു മനുഷ്യനായ്ത്തീരണം

No comments: