Wednesday, May 18, 2011

കറുപ്പ്

കറ പുരണ്ടൊരീ കാലത്തിനാവുമോ
കറ കളഞ്ഞൊരു ഭാഷയെഴുതുവാൻ
കാലമെൻ നേർക്കു കാണിച്ച കണ്ണാടിയിൽ
കണ്ട ഛായകൾ കറുക്കാതിരിക്കുമോ

No comments: