Sunday, December 11, 2011

കാരണങ്ങൾ

പട്ടിണി കിടക്കാത്തതു കൊണ്ടാവണം
എന്റെ കവിതകൾക്കു മൂർച്ചയില്ലാത്തത്

വല്ലാതെ വായിക്കാത്തതു കൊണ്ടാവണം
എന്റെ ഭാഷക്കു നിറം മങ്ങിയ മുഖം

മനസ്സു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞാലും
എഴുതിക്കളയാത്തതു കൊണ്ടാവണം
എന്റെ വാക്കുകൾ വഴുവഴുക്കുന്നത്.


നിത്യവും കുളിക്കുന്നതു കൊണ്ടാവണം
എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്കു കറുപ്പു കുറഞ്ഞത്

No comments: